Názov Projektu : Robotizácia výrobného procesu v Banskobystrickom pivovare

Názov projektu: Rekonštrukcia hlavnej výroby piva v tradičnom Slovenskom pivovare - Bankobystrický pivovar, a. s.

Názov projektu: Zefektívnenie využitia energetických zdrojov v technologickom procese výroby

Nákup inovatívneho technologického vybavenia do tradičného slovenského pivovaru