Názov projektu: Zefektívnenie využitia energetických zdrojov v technologickom procese výroby

Nákup inovatívneho technologického vybavenia do tradičného slovenského pivovaru