Nákup inovatívneho technologického vybavenia do tradičného slovenského pivovaru

Názov projektu: Nákup inovatívneho technologického vybavenia do tradičného slovenského pivovaru

Prijímateľ: Banskobystrický pivovar, a.s., Sládkovičova 37,974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika                                            

kód projektu: 25110121178

Opis projektu: 

Projekt je pre našu spoločnosť kľúčovým z hľadiska zvýšenia efektívnosti výroby, znižovania energetickej náročnosti výroby, zabezpečovania prevádzkových úspor a zvyšovania kvality výrobkov. Práve cesta úspor vo výrobe nám z dlhodobého hľadiska umožní udržať si a posilniť postavenie na trhu producentov pív. Realizácia projektu vyplýva a je v súlade nielen s kľúčovými strategickými koncepciami a plánmi na úrovni národného hospodárstva a potrieb TUR SR, ale so stratégiou rozvoja Banskobystrického pivovaru ako podnikateľského subjektu. Očakávaný stav sme dosiahli obstaraním technológií:

  1. Zariadenie na kontrolu druhu, čistoty a úplnosti fliaš pred plnením
  2. Zariadenie na paletizáciu/depaletizáciu
  3. Umývačka prepraviek
  4. Zariadenie na plnenie fliaš
  5. Linka na plnenie plechoviek

Fotogaléria