Súťaže

SÚŤAŽ - HOKEJ 2015 - UKONČENÉ

Súťaž je ukončená. Hlavnú výhru, pivný set získal p. Jozef Nyigri z Kynceľovej. Všetkým výhercom srdečne gratulujeme.

SÚŤAŽ - RENTA 2014 - UKONČENÉ

Súťaž je ukončená. Žrebovanie výhercov súťaže „ROČNÁ PIVNÁ RENTA 2014“ sa uskutočnilo dňa  12. 12. 2014 na adrese organizátora za účasti Ingr. Róberta Obertíka, člena…

SÚŤAŽ - MAJSTROVSTVÁ S URPINEROM 2014 - UKONČENÉ

Žrebovanie výhercov súťaže „MAJSTROVSTVÁ S URPINEROM 2014“ sa uskutočnilo dňa 1. 8. 2014 na adrese organizátora a za účasti finančnej riaditeľky pivovar p. Ing.…

SÚŤAŽ - LETO S URPINEROM 2013 - UKONČENÉ

Žrebovanie výhercov súťaže „LETO S URPINEROM 2013“ sa uskutočnilo dňa 4. 7. 2013 na adrese organizátora a za účasti člena predstavenstva Ing. Róberta Obertíka…

SÚŤAŽ - CHATA 2012 - UKONČENÉ

Súťaž je ukončená. Žrebovanie výhercov súťaže „CHATA 2012“ sa uskutočnilo dňa  24. 8. 2012 na adrese organizátora za účasti obchodnej riaditeľky Banskobystrického pivovaru a. s.,…