Výroba piva

Technologický postup výroby piva

Výrobna schéma

Výroba piva prebieha v nasledovných fázach:

1. Výroba mladiny
2. Hlavné kvasenie
3. Dokvášanie piva
4. Filtrácia piva
5. Stáčanie piva


1. Výroba mladiny

Z hlavných surovín - vody, jačmenného sladu a chmeľu sa vo varni dekokčným rmutovacím spôsobom vyrobí sladina, z ktorej sa povarením s chmeľom získa mladina. Každý druh piva sa vyrába podľa predpísaného technologického postupu, kde sú zohľadnené špecifické požiadavky na jednotlivé druhy piva. Horúca mladina sa schladí na zákvasnú teplotu a zakvasí pivovarskými kvasnicami.

2. Hlavné kvasenie

Hlavné kvasenie prebieha semikontinuálnym spôsobom v uzavretých kvasných tankoch pri dodržaní predpísanej doby a teploty kvasenia. Pri hlavnom kvasení sa vytvorí najväčší podiel alkoholu a oxidu uhličitého. Po ukončení hlavného kvasenia sa mladé pivo suduje do ležiackych tankov v ležiackej pivnici.

3. Dokvášanie piva

Dokvášanie piva prebieha v ležiacich tankoch v ležiackej pivnici pri nízkych teplotách, po dobu určenú v technologickom postupe. Počas rovnomerného dokvášania sa pivo vyčíri, dostatočne sa naviaže oxid uhličitý, dosiahne sa bohatá penivosť, čistá chuť a vôňa piva. Po ukončení dokvášania sa pivo filtruje.

4. Filtrácia piva

Dokvasené pivo sa filtruje na kremelinovom filtri. Prefiltrované číre pivo sa uskladňuje v zásobných tankoch.

5. Stáčanie piva

Číre prefiltrované pivo vyhovujúce kvalitatívnym požiadavkám Potravinového kódexu SR sa plní do čistých sklených fliaš a sudov. Z dôvodu zvýšenia trvanlivosti piva sa pivo pasterizuje.

Schéma výroby piva Urpiner

Šrotovanie sladu

Jačmenný slad sa dopravuje zo zásobných síl a melie na valcovom mlyne na šrot.

Rmutovanie

Sladový šrot sa mieša s vodou a pôsobením enzýmov prebehne štiepenie škrobu na skvasiteľné cukry. Rmut sa prečerpá na scedzovaciu káď, kde sa oddelí mláto od sladiny.

Chmeľovar

Sladina sa varí s chmeľom, odparuje sa prebytočná voda, rozpustia sa horké a aromatické chmeľové látky, vyzrážajú sa kaly. Výsledným produktom je horúca mladina.

Chladenie mladiny

Horúca mladina sa čerpá do vírivej kade, kde sa oddelia kaly a mladina sa schladí na doskovom chladiči na zákvasnú teplotu.

Ležanie piva

V ležiackych tankoch v ležiackych pivniciach pivo dokváša a zreje pri teplote 2°C podľa druhu aj 50 dní.

Hlavné kvasenie

Zakvasená mladina kvasí v uzavretých nerezových tankoch na spilke pri teplotách 5-12°C po dobu 5 – 7 dní.

Propagácia kvasníc

Tu sa uchováva a pomnožuje čistý kmeň kvasiniek na výrobu piva.

Pivovarské kvasnice

Čisté vitálne kvasnice sa uchovávajú na vaničkách v chladenej kvasničkárni odkiaľ sa kvasnice použijú na zakvasenie studenej mladiny.

Filtrácia

Odležané pivo sa filtruje na kremelinovom filtri, čím sa odfiltrujú kvasinky a zákalotvorné látky. Nafiltrované pivo sa uskladňuje v zásobných tankoch.

Stáčanie

Hotové pivo sa plní na plniacich linkách do sklených fliaš a nerezových sudov. Uložené na paletách sa skladuje.

Expedícia

Takto vyrobené výnimočné slovenské pivo sa v prepravkách a sudoch následne dopravuje do predajní, pohostinstiev a reštaurácii.

Fotogaléria