Beer

Máte 18 alebo viac rokov?

Tieto sekcie sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov. Prosíme potvrďte svoj vek.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

© 2018 Banskobystrický pivovar - Všetky právy vyhradené
Novinky

ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ A PLECHOVIEK OD 1. 1. 2022

02.11.2021
ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ A PLECHOVIEK OD 1. 1. 2022

ZÁLOHOVANIE PET FLIAŠ A PLECHOVIEK OD 1. 1. 2022

Keďže sa blíži 1. január 2022, teda deň, od ktorého začína platiť nový zákon o zálohovaní PET fliaš a plechoviek, poďme si vysvetliť základný princíp toho, ako to bude fungovať /alebo ako by to malo fungovať/.

Cieľom zákona je zvýšiť množstvo zberu nápojových obalov až na 90% do roku 2025 a týmto podstatne zvyšovať množstvo zrecyklovateľných obalov.

ČO NÁS TEDA OD 1.1.2022 ČAKÁ ?

Január je prechodným obdobím pre výrobcov a dovozcov, keď môžu začať do obchodných reťazcov dodávať výrobky v nových zálohovaných obaloch, ale môžu dodávať aj obaly nezálohované, ktoré sa dodávajú v tomto období. Áno, každý výrobca si pre každý produkt musel nechať od Správcu zálohového systému schváliť nové vizuály svojich produktov a zaregistrovať ich do zálohového systému. Takže sa stane, že od januára určitý čas nájdete na pultoch predajní rovnaký výrobok v dvoch rôznych obaloch - v starom, za ktorý nebudete platiť záloh 0,15 EUR ako aj novom, za ktorý zaplatíte záloh 0,15 EUR. A naopak pri vracaní obalov do zberných automatov vám za starý obal automat nezohľadní vrátenie zálohu a za nový obal zohľadní vrátenie zálohu 0,15 EUR.

Zálohované PET flaše a plechovky budú označené logom ZÁLOHOVANÉ a novým EAN kódom

VÝROBKY V NEZÁLOHOVÝCH OBALOCH AŽ DO 30.6.2022.

Na pultoch predajní môžu byť výrobky v starých nezálohových obaloch až do 30.6.2022, čo je prechodné obdobie pre maloobchodný predaj, tak isto predaj cez internet sa môže realizovať v starých obaloch až do 30.6.2022. Výrobcovia ale môžu do predajní dodávať výrobky v starých obaloch len v priebehu januára 2022 a po tomto termíne už len produkty v nových zálohových obaloch

OBALY TREBA UCHOVAŤ NEZDEFORMOVANÉ !!!

Budeme musieť zmeniť naše návyky a po spotrebovaní nápojov odložiť obaly v pôvodnom tvare. Teda nemačkať v ruke, nazošliapavať nohou ani inak nedeformovať obaly, pretože automat nám takto zdeformované obaly nevykúpi naspäť a nebudeme mať nárok na vrátenie zálohu.

NÁPOJOVÝ KOLOBEH

Ako teda bude vyzerať "život" nápoja zabaleného v PET fľaši alebo plechovke po novom ?

1. Pri kúpe nápoja zaplatíme záloh vo výške 0,15 EUR

2. Nápoj skonzumujeme, odporúčame po konzumácii zvnútra vypláchnuť vodou

3. Obaly nestláčame, spolu s vrchnákom /v prípade PET fliaš/ ich doma odkladáme a vraciame na odberných miestach. Tu je dôležité spomenúť, že každé odberné miesto vykúpi každý obal, ktorý je registrovaný v zálohovom systéme bez ohľadu na to, či sa v danej predajni predáva alebo nepredáva.

4. Za každý vrátený obal s čitateľným EAN kódom dostaneme záloh 0,15 EUR naspäť. Zberné automaty vám vydajú listok s kódom, ktorý si potom uplatníte pri nákupe v mieste, kde ste vrátili obaly.

5. Vrátené zálohované obaly sa prevezú do triediaceho centra

6. Vytriedené obaly putujú na spracovanie k recyklátorovi

7. Vyrobia sa z nich nové obaly, ktoré sa znova naplnia nápojmi.

Ako každá nová vec, určite aj táto, prinesie na začiatku chaos a aj nespokojných konzumentov v dôsledku menšieho počtu počiatočných zberných miest. Ale po prekonaní počiatočných problémov si na systém zvykneme a každý budeme mať dobrý pocit, že prispievame k čistejšiemu životnému prostrediu.

Viac informácii nájdete na stránke: https://slovenskozalohuje.sk/ 

Oznam

Spoločnosť Banskobystrický pivovar ako aj celá verejnosť vníma, že aktuálna situácia ohľadom šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 sa stáva čoraz vážnejšou a nikto z nás by ju nemal brať na ľahkú váhu či podceňovať. V súvislosti so zatvorením prakticky všetkých prevádzok v segmente HoReCa (hotely, reštaurácie, kaviarne, puby...), došlo u nás k poklesu objednávok a odbytu sudového piva, čo si vyžiadalo dočasné zníženie výroby sudového piva. Dopyt po ostatných obaloch ako sú plechovky a fľaše v tomto čase zostáva nezmenený alebo dokonca mierne narastá.

V tejto chvíli sa naplno ukazuje, ako je životne dôležitá podpora výroby slovenských produktov a potravín zvlášť.
Preto by som chcel vyzvať všetkých ľudí na Slovensku, aby nakupovali slovenské produkty, obchodné reťazce, aby v maximálnej možnej miere predávali slovenské potraviny a podporili tak zvýšenie potravinovej bezpečnosti Slovenska. Spoločne tak pomôžeme našim slovenským podnikom a firmám, ktoré budú v mnohých prípadoch zápasiť s existenčnými problémami.

Všetkých fanúšikov výnimočného slovenského piva URPINER chceme ubezpečiť, že zásobovanie obchodov našimi výrobkami je v tejto chvíli plynulé a nášho piva máme dostatok.
V záujme ochrany zdravia našich zamestnancov ako aj našich obchodných partnerov a zákazníkov aj my prijímame Preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Preto sme sa rozhodli znížiť počty pracovníkov priamo na pracovisku tak, aby bolo možné zachovať plynulú výrobu a dodávky piva Urpiner do obchodných sietí na Slovensku. Každý, kto môže, zostáva pracovať doma v režime Home office, alebo čerpá dovolenku, prípadne inú formu pracovného voľna.

V súčasnosti prežívame mimoriadne náročné obdobie, ktoré preverí pripravenosť všetkých nás vysporiadať sa so situáciou, ktorá sa nedala vopred predvídať. Chceme všetkých ubezpečiť, že naša spoločnosť vyvinie maximálne úsilie, aby sme aj my svojimi krokmi prispeli k celospoločenskému zvládnutiu tejto nebezpečnej pandémie.

Pokračovať na stránku