Beer

Máte 18 alebo viac rokov?

Tieto sekcie sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov. Prosíme potvrďte svoj vek.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov.

© 2018 Banskobystrický pivovar - Všetky právy vyhradené

Pivovar

Výroba piva v Banskej Bystrici má už viac ako päťstoročnú históriu.

N a pivovarnícku tradíciu v meste pod Urpínom, ktorá začala ešte v roku 1501, nadviazal novodobý pivovar postavený v Radvani - Kráľovej, ktorý bol uvedený do prevádzky 13. augusta 1971 ako Pivovar Urpín s kapacitou 350-tisíc hektolitrov piva ročne.

Pokračovateľom bohatej pivovarníckej tradície v meste je spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s. Nové vedenie spoločnosti zahájilo od 1. 5. 2007 celkovú obnovu pivovaru zahŕňajúcu reštrukturalizáciu jej technologického vybavenia a revitalizáciu obchodných a marketingových aktivít tak, aby vrátilo pivovaru jeho významné pozície, aké zastával v minulosti. Do celkovej obnovy a modernizácie technologického vybavenia pivovaru  investovalo nové vedenie viac ako 4 milióny EUR. Pivovar tak po rokoch stagnácie konečne  nastúpil cestu konjunktúry a rozvoja. Banskobystrický pivovar je dobrým príkladom toho, že aj slovenská firma bez zahraničného kapitálu dokáže vyrábať vynikajúci produkt, investovať do technológií a v dnešnej neľahkej dobe podporovať zamestnanosť v stredoslovenskom regióne.
Spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s. je výrobcom výnimočného slovenského piva značky Urpiner, vyznačujúceho sa originálnou chuťou a vyrábaného podľa tradičných receptúr. Pri výrobe piva Urpiner sa využíva klasická technológia, pri ktorej pivo prirodzene zreje 50 dní a suroviny, ktoré prešli starostlivým výberom pivovarníckych majstrov - horskú vodu z okolitých vrchov, slad pestovaný na úrodných poliach južného Slovenska a chmeľ najlepšej kvality.
Banskobystrický pivovar so značkou Urpiner kladie dôraz na vysokú kvalitu a originálnu nezameniteľnú chuť. Aj naďalej chce pokračovať v tradícii, ktorej kvality preveril čas a vytvárať príjemné chvíle všetkým konzumentom piva Urpiner. Značka Urpiner je jednoducho zárukou kvality banskobystrického piva o čom svedčí aj množstvo medzinárodných ocenení získaných v degustačných súťažiach.
Čítajte ďalej
350
– tisíc hektolitrov piva
30
– ocenení kvality
15
– ročná história
12
– druhov nápojov
Vsrdci stredného Slovenska leží mesto Banská Bystrica. Ohromné bohatstvo rúd, hlavne medenej, bolo pokladom "zlatého obdobia" mestskej histórie v XIV. - XVI. storočí. S rozvojom baníctva rozkvitali aj iné remeslá. Podľa ústneho podania sa pivovarská tradícia v Banskej Bystrici odhaduje na viac ako 500 rokov. Pivovarskými podnikateľmi v Banskej Bystrici boli najprv kolonizovaní Nemci, po nich uhorskí priemyselníci a potom obchodujúci Židia. V zachovaných archívnych dokumentoch sa z obdobia udeľovania práv mestu objavuje aj právo variť pivo v domoch námestia. V roku 1501 žiadajú rada a richtár mesta Banská Bystrica Vladislava II. o udelenie nového mestského privilégia. Tejto žiadosti bolo vyhovené neskôr za panovníka Ľudovíta II., a to privilégiom zo 7. augusta 1524. Do udelenia privilégia sa s povolením mestskej rady varí svetlé pšeničné pivo. Prvá zmienka o balení piva do fliaš pochádza z roku 1516. Varenie piva v Banskej Bystrici bolo veľmi rozšírené v 17. storočí. V krátkom období vzniklo vyše 80 pivovarov. O rozvoji pivovarského cechu svedčia aj "Artikuly pivovarských majstrov", vydané v 20 článkoch v roku 1636.
Priemyselná výroba piva v Banskej Bystrici začala v druhej polovici 19. storočia, po rozpade cechového systému. Podľa archívnych dokumentov bol v roku 1871 vybudovaný nový mestský pivovar na terajšom Moyzesovom námestí. Zvláštnosťou tohto pivovaru bolo, že časť technológie ako chladiareň, kvasiareň, ležiacka pivnica a stáčiareň piva do sudov sa nachádzali na inom mieste, za Huštákom (časť Trosky), blízko Radvanských kasární, pri vstupe do mesta, kde sa dnes nachádza mimoúrovňová križovatka. Uvarené pivo sa vozilo v drevených kadiach z námestia na Trosky na ďalšie spracovanie. Pivovaru patrili tri jazerá (tajchy), v ktorých sa v zime dorábal ľad. Zariadenie bolo zastarané a všetky práce sa robili ručne. Ročne sa vyrábalo okolo 5 000 hl piva. Banskobystrické pivo malo dobré meno, menovite Banskobystrický Porter a Ležiak (20% a 16%). Tieto pivá majitelia vyvážali až do Pešte a Viedne.

Z pokolenia na pokolenie si pivovar a sladovňu odovzdávala rodina Heritzova, a to až do roku 1942, kedy ich preberá nový majiteľ Ján Beňuš. Rýchlym tempom modernizuje zariadenie vo várni a stáčiarniach. V roku 1944 vyrába pivovar viac ako 20 000 hl piva, čo je približne 60% jeho kapacity. Napriek vysokej kvalite piva sa v meste predáva len 5% výroby a zvyšok sa vozí až 160 km od pivovaru. V meste sú zriadené sklady piva a prisťahovaní obchodníci s pivom sem dovážajú pivo zo všetkých pivovarov.

V 50. - 60. rokoch vyrábal pivovar 3 000 - 5 000 hl piva mesačne, v sortimente 7, 10, 12% a sviatočné 16% tmavé pivo. Rozvoj pivovarníctva pokračoval ďalej a na tradíciách výroby piva "Zlatopramen" bol postavený nový moderný pivovar v Radvani – Kráľovej, ktorý dostal meno URPÍN. Základný kameň bol položený v roku 1968 a po troch rokoch výstavby bol uvedený do prevádzky nový závod s kapacitou 350 000 hl piva ročne.
Čítajte ďalej
1
1. Výroba mladiny
2
2. Hlavné kvasenie
3
3. Dokvášanie piva
4
4. Filtrácia
5
5. Stáčanie piva
1

1. Výroba mladin

Z hlavných surovín - vody, jačmenného sladu a chmeľu sa vo varni dekokčným rmutovacím spôsobom vyrobí sladina, z ktorej sa povarením s chmeľom získa mladina. Každý druh piva sa vyrába podľa predpísaného technologického postupu, kde sú zohľadnené špecifické požiadavky na jednotlivé druhy piva. Horúca mladina sa schladí na zákvasnú teplotu a zakvasí pivovarskými kvasnicami.

2

2. Hlavné kvasenie

Hlavné kvasenie prebieha semikontinuálnym spôsobom v uzavretých kvasných tankoch pri dodržaní predpísanej doby a teploty kvasenia. Pri hlavnom kvasení sa vytvorí najväčší podiel alkoholu a oxidu uhličitého. Po ukončení hlavného kvasenia sa mladé pivo suduje do ležiackych tankov v ležiackej pivnici.

3

3. Dokvášanie piva

Dokvášanie piva prebieha v ležiacich tankoch v ležiackej pivnici pri nízkych teplotách, po dobu určenú v technologickom postupe. Počas rovnomerného dokvášania sa pivo vyčíri, dostatočne sa naviaže oxid uhličitý, dosiahne sa bohatá penivosť, čistá chuť a vôňa piva. Po ukončení dokvášania sa pivo filtruje.

4

4. Filtrácia

Dokvasené pivo sa filtruje na kremelinovom filtri. Prefiltrované číre pivo sa uskladňuje v zásobných tankoch.

5

5. Stáčanie piva

Číre prefiltrované pivo vyhovujúce kvalitatívnym požiadavkám Potravinového kódexu SR sa plní do čistých sklených fliaš a sudov. Z dôvodu zvýšenia trvanlivosti piva sa pivo pasterizuje.