Beer

Máte 18 alebo viac rokov?

Tieto sekcie sú určené iba pre návštevníkov starších ako 18 rokov. Prosíme potvrďte svoj vek.

Táto webová stránka používa súbory cookies. Viac informácií nájdete v dokumente Ochrana osobných údajov (GDPR).

© 2018 Banskobystrický pivovar - Všetky právy vyhradené

Pivovar

Výroba piva v Banskej Bystrici má už viac ako päťstoročnú históriu.

N a pivovarnícku tradíciu v meste pod Urpínom, ktorá začala ešte v roku 1501, nadviazal novodobý pivovar postavený v Radvani - Kráľovej, ktorý bol uvedený do prevádzky 13. augusta 1971 ako Pivovar Urpín s kapacitou 350-tisíc hektolitrov piva ročne.

Pokračovateľom bohatej pivovarníckej tradície v meste je spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s. Nové vedenie spoločnosti zahájilo od 1. 5. 2007 celkovú obnovu pivovaru zahŕňajúcu reštrukturalizáciu jej technologického vybavenia a revitalizáciu obchodných a marketingových aktivít tak, aby vrátilo pivovaru jeho významné pozície, aké zastával v minulosti. Do celkovej obnovy a modernizácie technologického vybavenia pivovaru  investovalo nové vedenie viac ako 10 miliónov EUR. Pivovar tak po rokoch stagnácie konečne  nastúpil cestu konjunktúry a rozvoja. Banskobystrický pivovar je dobrým príkladom toho, že aj slovenská firma bez zahraničného kapitálu dokáže vyrábať vynikajúci produkt, investovať do technológií a v dnešnej neľahkej dobe podporovať zamestnanosť v stredoslovenskom regióne.
Spoločnosť Banskobystrický pivovar, a.s. je výrobcom výnimočného slovenského piva značky Urpiner, vyznačujúceho sa originálnou chuťou a vyrábaného podľa tradičných receptúr. Pri výrobe výnimočného piva URPINER sa používajú jedinečné suroviny, ktoré prešli starostlivým výberom pivovarníckych majstrov - horská voda z okolitých bansko-bystrických vrchov, slovenský chmeľ najvyššej kvality a Levický slad pestovaný na úrodných poliach južného Slovenska, ktorý bol v roku 2016 ako prvý a jediný vo svojej kategórii zaradený do registra chránených zemepisných označení EÚ.
Banskobystrický pivovar so značkou Urpiner kladie dôraz na vysokú kvalitu a originálnu nezameniteľnú chuť. Aj naďalej chce pokračovať v tradícii, ktorej kvality preveril čas a vytvárať príjemné chvíle všetkým konzumentom piva Urpiner. Značka Urpiner je jednoducho zárukou kvality banskobystrického piva o čom svedčí aj množstvo medzinárodných ocenení získaných v degustačných súťažiach.
Čítajte ďalej
1
– milión hektolitrov
50
– ocenení
17
– ročná história
12
– druhov
Vsrdci stredného Slovenska leží mesto Banská Bystrica. Ohromné bohatstvo rúd, hlavne medenej, bolo pokladom "zlatého obdobia" mestskej histórie v XIV. - XVI. storočí. S rozvojom baníctva rozkvitali aj iné remeslá. Podľa ústneho podania sa pivovarská tradícia v Banskej Bystrici odhaduje na viac ako 500 rokov. Pivovarskými podnikateľmi v Banskej Bystrici boli najprv kolonizovaní Nemci, po nich uhorskí priemyselníci a potom obchodujúci Židia. V zachovaných archívnych dokumentoch sa z obdobia udeľovania práv mestu objavuje aj právo variť pivo v domoch námestia. V roku 1501 žiadajú rada a richtár mesta Banská Bystrica Vladislava II. o udelenie nového mestského privilégia. Tejto žiadosti bolo vyhovené neskôr za panovníka Ľudovíta II., a to privilégiom zo 7. augusta 1524. Do udelenia privilégia sa s povolením mestskej rady varí svetlé pšeničné pivo. Prvá zmienka o balení piva do fliaš pochádza z roku 1516. Varenie piva v Banskej Bystrici bolo veľmi rozšírené v 17. storočí. V krátkom období vzniklo vyše 80 pivovarov. O rozvoji pivovarského cechu svedčia aj "Artikuly pivovarských majstrov", vydané v 20 článkoch v roku 1636.
Priemyselná výroba piva v Banskej Bystrici začala v druhej polovici 19. storočia, po rozpade cechového systému. Podľa archívnych dokumentov bol v roku 1871 vybudovaný nový mestský pivovar na terajšom Moyzesovom námestí. Zvláštnosťou tohto pivovaru bolo, že časť technológie ako chladiareň, kvasiareň, ležiacka pivnica a stáčiareň piva do sudov sa nachádzali na inom mieste, za Huštákom (časť Trosky), blízko Radvanských kasární, pri vstupe do mesta, kde sa dnes nachádza mimoúrovňová križovatka. Uvarené pivo sa vozilo v drevených kadiach z námestia na Trosky na ďalšie spracovanie. Pivovaru patrili tri jazerá (tajchy), v ktorých sa v zime dorábal ľad. Zariadenie bolo zastarané a všetky práce sa robili ručne. Ročne sa vyrábalo okolo 5 000 hl piva. Banskobystrické pivo malo dobré meno, menovite Banskobystrický Porter a Ležiak (20% a 16%). Tieto pivá majitelia vyvážali až do Pešte a Viedne.

Z pokolenia na pokolenie si pivovar a sladovňu odovzdávala rodina Heritzova, a to až do roku 1942, kedy ich preberá nový majiteľ Ján Beňuš. Rýchlym tempom modernizuje zariadenie vo várni a stáčiarniach. V roku 1944 vyrába pivovar viac ako 20 000 hl piva, čo je približne 60% jeho kapacity. Napriek vysokej kvalite piva sa v meste predáva len 5% výroby a zvyšok sa vozí až 160 km od pivovaru. V meste sú zriadené sklady piva a prisťahovaní obchodníci s pivom sem dovážajú pivo zo všetkých pivovarov.

V 50. - 60. rokoch vyrábal pivovar 3 000 - 5 000 hl piva mesačne, v sortimente 7, 10, 12% a sviatočné 16% tmavé pivo. Rozvoj pivovarníctva pokračoval ďalej a na tradíciách výroby piva "Zlatopramen" bol postavený nový moderný pivovar v Radvani – Kráľovej, ktorý dostal meno URPÍN. Základný kameň bol položený v roku 1968 a po troch rokoch výstavby bol uvedený do prevádzky nový závod s kapacitou 350 000 hl piva ročne.
Čítajte ďalej
1
1. Výroba mladiny
2
2. Hlavné kvasenie
3
3. Dokvášanie piva
4
4. Filtrácia
5
5. Stáčanie piva
1

1. Výroba mladiny

Z hlavných surovín - vody, jačmenného sladu a chmeľu sa vo varni dekokčným rmutovacím spôsobom vyrobí sladina, z ktorej sa povarením s chmeľom získa mladina. Každý druh piva sa vyrába podľa predpísaného technologického postupu, kde sú zohľadnené špecifické požiadavky na jednotlivé druhy piva. Horúca mladina sa schladí na zákvasnú teplotu a zakvasí pivovarskými kvasnicami.

2

2. Hlavné kvasenie

Hlavné kvasenie prebieha semikontinuálnym spôsobom v uzavretých kvasných tankoch pri dodržaní predpísanej doby a teploty kvasenia. Pri hlavnom kvasení sa vytvorí najväčší podiel alkoholu a oxidu uhličitého. Po ukončení hlavného kvasenia sa mladé pivo suduje do ležiackych tankov v ležiackej pivnici.

3

3. Dokvášanie piva

Dokvášanie piva prebieha v ležiacich tankoch v ležiackej pivnici pri nízkych teplotách, po dobu určenú v technologickom postupe. Počas rovnomerného dokvášania sa pivo vyčíri, dostatočne sa naviaže oxid uhličitý, dosiahne sa bohatá penivosť, čistá chuť a vôňa piva. Po ukončení dokvášania sa pivo filtruje.

4

4. Filtrácia

Dokvasené pivo sa filtruje na kremelinovom filtri. Prefiltrované číre pivo sa uskladňuje v zásobných tankoch.

5

5. Stáčanie piva

Číre prefiltrované pivo vyhovujúce kvalitatívnym požiadavkám Potravinového kódexu SR sa plní do čistých sklených fliaš a sudov. Z dôvodu zvýšenia trvanlivosti piva sa pivo pasterizuje.

Oznam

Spoločnosť Banskobystrický pivovar ako aj celá verejnosť vníma, že aktuálna situácia ohľadom šírenia koronavírusu a choroby COVID-19 sa stáva čoraz vážnejšou a nikto z nás by ju nemal brať na ľahkú váhu či podceňovať. V súvislosti so zatvorením prakticky všetkých prevádzok v segmente HoReCa (hotely, reštaurácie, kaviarne, puby...), došlo u nás k poklesu objednávok a odbytu sudového piva, čo si vyžiadalo dočasné zníženie výroby sudového piva. Dopyt po ostatných obaloch ako sú plechovky a fľaše v tomto čase zostáva nezmenený alebo dokonca mierne narastá.

V tejto chvíli sa naplno ukazuje, ako je životne dôležitá podpora výroby slovenských produktov a potravín zvlášť.
Preto by som chcel vyzvať všetkých ľudí na Slovensku, aby nakupovali slovenské produkty, obchodné reťazce, aby v maximálnej možnej miere predávali slovenské potraviny a podporili tak zvýšenie potravinovej bezpečnosti Slovenska. Spoločne tak pomôžeme našim slovenským podnikom a firmám, ktoré budú v mnohých prípadoch zápasiť s existenčnými problémami.

Všetkých fanúšikov výnimočného slovenského piva URPINER chceme ubezpečiť, že zásobovanie obchodov našimi výrobkami je v tejto chvíli plynulé a nášho piva máme dostatok.
V záujme ochrany zdravia našich zamestnancov ako aj našich obchodných partnerov a zákazníkov aj my prijímame Preventívne opatrenia proti šíreniu nového koronavírusu. Preto sme sa rozhodli znížiť počty pracovníkov priamo na pracovisku tak, aby bolo možné zachovať plynulú výrobu a dodávky piva Urpiner do obchodných sietí na Slovensku. Každý, kto môže, zostáva pracovať doma v režime Home office, alebo čerpá dovolenku, prípadne inú formu pracovného voľna.

V súčasnosti prežívame mimoriadne náročné obdobie, ktoré preverí pripravenosť všetkých nás vysporiadať sa so situáciou, ktorá sa nedala vopred predvídať. Chceme všetkých ubezpečiť, že naša spoločnosť vyvinie maximálne úsilie, aby sme aj my svojimi krokmi prispeli k celospoločenskému zvládnutiu tejto nebezpečnej pandémie.

Pokračovať na stránku

Táto stránka používa cookies

Súbory cookie používame na zhromažďovanie a analýzu informácií o výkone a používaní stránok, na poskytovanie funkcií sociálnych médií a na vylepšenie a prispôsobenie obsahu a reklám. Viac o cookies